مطلب: عنوان مطلب
Card image

اینترنت اشیاء

یازده تیم  استارتاپی اینترنت اشیاء در حال شکل گیری هستن

در راستای برگزاری دوره جامع آموزش اینترنت اشیا با نام بوت کمپ اینترنت اشیا که در حال حاضر در صندوق نوآوری و شکوفایی در حال اجراست، یازده تیم متشکل از شرکت‌کنندگان در این رویداد روی پرکاربردترین ایده‌­های هوشمندسازی در صنایع مختلف زیر نظر اساتید خبره و مربیان آموزشی فعالیت می­ کنند.