اساتید آروین

دکـتر علیرضا صابونچی

متخصص امنیت و تست نفوذ

دکتر مـحــمـد شــه منش

متخصص شبکه و زیرساخت

مهندس یاشا محمدی رفیع

کارشناس ارشد مدیریت فن آوری گرایش کسب و کار الکترونیکی

مهندس رضا فراهانی

مشاو و مجری فیبر نوری و شبکه

مهندس مجید صالحی

متخصص کسب و کار و بازاریابی