دوره های موسسه آروین

Sec 542

توضیح دوره تست نفوذ وب

در دوره تست نفوذ یا همان دوره SEC542  که توسط شرکت SANS ارائه میشودافراد با روش پیدا کردن آسیب پذیری های مختلف از قبیل SQLI, XSS , CE , LFI …بر روی برنامه های تحت وب آشنا می شوند و همچنین روش اکسپلویت کردن و دسترسی به سیستم را از طریق این آسیب پذیری ها فرا خواهند گرفت.

نام مدرک این دوره GWAPT می باشد که افراد پس بدست آوردن مدرک GWAPT توانایی تست نفوذ برنامه های تحت وب را خواهند داشت.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه زمان برگزاری دوره GWAPT یا دوره SEC542 با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.

Sec 642

توضیح دوره پیشرفته تست نفوذ وب

دوره SEC642 روش های پیشرفته تست نفوذ برنامه های تحت وب را به افراد آموزش می دهد.

در دوره SEC642 افراد با تست فریم ورک های مختلف سیستم های مدیریت محتوا و وب سرویس به صورت کامل آشنا می شوند. شکستن مکانیزم های رمزنگاری مختلف که درون برنامه های تحت وب به کار می رود، دور زدن WAF از مطالب دیگر این دوره می باشد.

انتظار می رود افراد پس از گذراندن این دوره با تکنیک های پیش رفته تست آسیب پذیری برنامه های تحت وب به صورت دستی آشنا و بتوانند سایت های سازمان های بزرگ را تست نمایند